Návštěva hasičské zbrojnice v Lochenicích

Dne 28. června a 9. července děti navštívily hasičskou zbrojnici v Lochenicích. Zde proběhla prohlídka hasičského vybavení včetně pomůcek, které se používají při zásahu u dopravních nehod a děti se také seznámily se základy předlékařské pomoci.

Výcvik psů

Členové našeho sboru se také podíleli na zdokonalovacím výcviku psů Záchranné kynologické brigády, jejíž činnost je zaměřena na vyhledávání osob. Jako figuranti jsme byli rozmístěni do prostoru, který následně prohledávali speciálně vycvičení psi.

130 let SDH Smiřice

Na oslavy přijeli také hasiči z Polska

V sobotu 30. června se naše historická stříkačka vypravila do Smiřic, kde probíhala akce spojená se 130. výročím založení hasičského sboru.

Pokračování

140 let SDH Lochenice

V pátek 22. a v sobotu 23. června jsme přijali pozvání do sousedních Lochenic na oslavy 140 let vzniku hasičského sboru.Ukázka zásahu naší jednotky

Pokračování

Soutěž v Nedělištích

Nástup soutěžních družstev

V Nedělištích na fotbalovém hřišti se v sobotu 16. června uskutečnila okrsková soutěž v požárním sportu, která byla součástí soutěže O pohár starosty obce.

Pokračování

110 let SDH Plačice

V sobotu dne 9. června jsme se vydali do Plačic na oslavy 110. výročí založení místního Slavnostní nástup družstevhasičského sboru.

Pokračování

Založení kolektivu mladých hasičů

Kolektiv mladých hasičů byl založen v měsíci červnu 2012, bylo to právě v roce, kdy si náš sbor připomněl 130 let od svého založení.Cvičení v hasičské zbrojnici

Pokračování

Dětský den

Lampionový průvod byl zahájen od základní školy

Ani chladné počasí neodradilo děti a dospělé od návštěvy dětského dne, který letos proběhl ve dnech 1. a 2. června.

Pokračování

Soutěž v požárním sportu ve Světí

V sobotu 19. května se naše družstva mužů a žen zúčastnila první soutěže v tomto roce ve Světí.Ani důkladná příprava našim ženám nepomohla na stupně vítězů

Pokračování

Cvičný poplach

V pondělí 7. května proběhlo v Předměřicích námětové cvičení, kterého se zúčastnily jednotky SDH Předměřice a SDH Lochenice.Děti si mohly zastříkat z hasičské proudnice

Pokračování