Soutěž v požárním sportu ve Světí

V sobotu 19. května se naše družstva mužů a žen zúčastnila první soutěže v tomto roce ve Světí.Ani důkladná příprava našim ženám nepomohla na stupně vítězů

Pokračování

Cvičný poplach

V pondělí 7. května proběhlo v Předměřicích námětové cvičení, kterého se zúčastnily jednotky SDH Předměřice a SDH Lochenice.Děti si mohly zastříkat z hasičské proudnice

Pokračování

Vysvěcení historické hasičské stříkačky

Vysvěcení historické stříkačky

První květnovou sobotu se v obecním parku uskutečnila kulturní akce spojená s vysvěcením historické hasičské stříkačky.

Pokračování

Požární dozor při pálení čarodějnic

V pondělí 30. dubna naše jednotka vyjížděla na požární dozor k písníku, kde právě probíhala kulturní akce spojená s pálením čarodějnic. Před zapálením ohně jsme ještě preventivně provedli kropení kolem ohniště. Oheň byl zapálen ve 20 hodin, jednotka po celou dobu dohlížela na to, aby nedošlo ke vznícení travního porostu. Pálení čarodějnic

Soutěž „Požární ochrana očima dětí“

Již od roku 2006 se podílíme na organizaci literární a výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“, která je zaměřena na vyjádření poznatků o příčinách požárů, příklady nedbalostního jednání a nepozornosti při manipulaci s ohněm.

Pokračování

Tématické cvičení v Lochenicích

Slaňování z mostu

V neděli 8. dubna se členové naší jednotky zúčastnili tématického cvičení, které proběhlo v Lochenicích u mostu přes řeku  Labe. Toto zaměstnání bylo zaměřeno na obsluhu malých plavidel, slaňování z mostu, postup při zachycení ropných látek z hladiny a stavbu lanového přemostění. Na závěr si všichni účastníci cvičení nenechali ujít prohlídku jezu a vodní elektrárny v Předměřicích nad Labem, kde se seznámili s historií a současností tohoto vodního díla.

Pokračování

Odborná příprava strojníků

Ve dnech 29. a 30. března proběhla v Ústřední hasičské škole v Bílých Poličanech odborná Praktická část výukypříprava strojníků, které se zúčastnili členové naší jednotky.

Pokračování

A všichni do plavek

V sobotu 11. února se naši mladí hasiči vypravili do nedalekých Všestar, aby se zde vyřádili v krytém bazénu. Zpočátku se některým jedincům do vody příliš nechtělo, nakonec si toto odpoledne všichni užili.

A pak, že to nejde Pokračování

Výroční valná hromada

Výroční valná hromada

Poslední lednovou sobotu se v hasičské zbrojnici uskutečnila výroční valná hromada našeho sboru. Pozvání přijali zástupci sborů z Nedělišť, Sendražic a ze Starých Hradů.

Pokračování

Rekonstrukce historické stříkačky

Hned počátkem roku jsme pokračovali na rekonstrukci historické hasičské stříkačky, prováděli Montáž přední nápravyjsme nátěry jednotlivých dílů a vytvářeli ozdobné linky, které byly zhotoveny podle původních nákresů.