Dětský den

V měsíci červnu jsme již tradičně pro děti uspořádali dětský den. Ukázka zásahu hasičů na dětském dni

Pokračování

Soutěž „Požární ochrana očima dětí“

V letošním roce jsme opět pokračovali v literární a výtvarné  soutěži Požární ochrana očima dětí, do které se zapojili žáci základní školy v Předměřicích nad Labem.

Pokračování

Zakoupení historické hasičské stříkačky

Historická stříkačka v demontovaném stavuV měsíci květnu se našemu sboru podařilo po dlouhé době za přijatelnou cenu pořídit historickou hasičskou stříkačku. Jednalo se o ruční zápřahovou stříkačku, výrobce RA Smekal, která byla vyrobena kolem roku 1890.

Soutěž Libáň

Na první soutěž v požárním sportu jsme se vydali 7. května do Libáně u Jičína, kam nás Soutěž Libáňpozval místní hasičský sbor. Z této soutěže jsme si odvezli celkem 3 poháry – ve štafetě jsme obsadili 2. místo, v požárním útoku jsme vybojovali 3. místo a v celkovém pořadí tak skončili třetí. Dne 20. května jsme vyjížděli na likvidaci nebezpečného hmyzu do Plotišť.  Následující den se družstvo mužů zúčastnilo soutěže v požárním sportu ve Světí, odkud si přivezlo pohár za 3. místo.

Pálení čarodějnic

???

Poslední dubnový den jsme jako každoročně vyjížděli k požárnímu dozoru na pálení čarodějnic u písníku. Členové jednotky zapálili oheň a následně dohlíželi na to, aby se nevznítil travní porost. Kolem 22. hodiny jednotka vyjela k zásahu v ulici Na Vyšehradě, kde došlo k požáru pergoly u rodinného domu. Na místě také zasahovaly jednotky HZS Hradec Králové a SDH Lochenice.

 

Hasičské cvičení – základní škola

Dne 12. dubna jsme absolvovali taktické cvičení v objektu základní školy, kterého se zúčastnily jednotky z Lochenic a Předměřic. Nacvičovali jsme zde evakuaci osob, která je nezbytná v případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události. Dále se žáci seznámili s vyhledáváním osob v objektu s použitím dýchací techniky, provedením prvotního zásahu při likvidaci požáru a poskytnutím předlékařské pomoci u zraněných osob. Na závěr si žáci prohlédli hasičskou techniku a vyzkoušeli si stříkání z proudnice na cíl.

Cvičení- základní škola Předměřice n/L

Výjezdy k zásahům

V měsíci březnu jsme vyjížděli k požáru travního porostu v Lochenicích za mostem přes řeku Labe a do objektu bývalé panelárny, kde došlo k požáru svářecí soupravy. Další událost se stala 14. března v ulici Obránců míru č.p.164, kde z důvodu závady na elektrické instalaci vznikl požár v obytné části domu.

Výroční valná hromada

První významnou událostí v roce 2011 byla výroční valná hromada, která se uskutečnila poslední lednovou sobotu v místní hasičské zbrojnici za účasti sborů z Lochenic, Nedělišť a Sendražic.  Na programu byly mimo jiné zprávy o činnosti za loňský rok, zpráva revizní komise a plán práce na letošní rok. Součástí programu bylo také ocenění členů – 18. členům byly předány medaile za věrnost a 4 členové zásahové jednotky obdrželi čestné uznání za obětavou pomoc při odstraňování následků ničivé povodně v obci Višňová v roce 2010. Pozvání přijali také žáci Základní umělecké školy Habrmanova z Hradce Králové, kteří nám svým vystoupením zpříjemnili průběh jednání.Výroční valná hromada

Poslední rozloučení

Dne 17. prosince jsme se naposledy rozloučili s naším nejstarším členem Oldřichem Poludou. Zemřel 10. prosince ve věku 92 let, přispívajícím členem byl od roku 1972. Čest jeho památce.

Cvičení v dálkové dopravě vody

Dálková doprava vody SendražiceV neděli 26. září bylo v rámci okrsku uspořádáno námětové cvičení v dálkové dopravě vody, které se uskutečnilo v Sendražicích. Cílem námětového cvičení bylo seznámit velitelé a strojníky se znalostí problematiky dálkové dopravy vody, která je nutná k dobré připravenosti jednotek požární ochrany a dává předpoklady k úspěšnému provedení zásahu při nedostatku vody poblíž místa zásahu. Této akce se zúčastnily sbory z Nedělišť, Sendražic a Předměřic nad Labem.

Pokračování